| |   เข้าสู่ระบบ

ตำราม้าของเก่า

เนื้อเรื่องย่อ

เนื้อหาของตำราม้าของเก่าเริ่มเรื่องด้วยบทนมัสการพระพุทธภาษาบาลี จากนั้นตั้งศัพท์ภาษาบาลีแล้วแปลเป็นภาษาไทย  เนื้อความกล่าวถึงพระอัศมุขีฤๅษีผู้แสดงเรื่องม้า 4 ตระกูล คือ เวลาหกะ  อัสสาชาไนย  สินธพ  และอัศดร ให้ปรากฏและเล่าขานสืบทอดกันต่อมา จากนั้นกล่าวถึงรายละเอียดในตำราม้าเรื่องต่างๆ ไปตามลำดับ เช่น ตำราลักษณะม้ากล่าวถึงลักษณะม้าเอก 7 ประการ ที่คู่ควรแก่พระมหากษัตริย์  ลักษณะม้าโท 15 ประการ  ลักษณะม้าโทเสนาราช 24 ประการ (ม้าตรี) และลักษณะม้าจัตวา 6 ประการ  รวมทั้งกล่าวถึงลักษณะสังเกตอายุม้าและลักษณะขวัญม้าดีและร้ายไว้ด้วย

ผู้เรียบเรียง

กิตติชัย พินโน 

เอกสารอ้างอิง

ตำราม้าของเก่าและตำราม้าคำโคลง. พระนคร: โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2512. (คณะกรรมการอำนวยการราชตฤณมัยสมาคมฯ พิมพ์บรรณการในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจตรี พระยาคทาธรบดีสีหราชบาลเมือง ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2512)
 
ตำราม้าของเก่า ว่าด้วยลักษณม้า  วิธีขี่ม้า แลตำรายาม้า.  พระนคร: โรงพิมพ์ไทย, 2458.

คำสำคัญ

ให้ความรู้ , ตำราม้า , ลักษณะม้า , เวลาหกะ , อัสสาชาไนย , สินธพ , อัศดร , การดูม้า 

หมายเหตุ

ตำราม้าของเก่าเป็นวรรณคดีประเภทตำรา ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้แต่ง พระยาคทาธรบดีสีหราชบาลเมือง (เทียบ อัศวรักษ์) ขออนุญาตหอพระสมุดวชิรญาณจัดพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2458 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าตำรานี้เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3

นามานุกรมล่าสุด

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory