| |   เข้าสู่ระบบ

จักรวรรดิวัตรคำฉันท์

เนื้อเรื่องย่อ

จักรวรรดิวัตรคำฉันท์ดำเนินความตามเรื่องจักรวรรดิสูตร ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เริ่มด้วยบทประณามพจน์และกล่าวถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาเรื่องจักรวรรดิสูตรให้แก่ภิกษุว่าในอดีตมีพระราชานามว่า พระเจ้าทัฬหะเนมิ ทรงเป็นมหาจักรพรรดิ มีจักรพรรดิสมบัติเจ็ดประการ ด้วยเหตุที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมนานนับพันปี ประชากรจึงเป็นสุขร่มเย็น

วัตถุประสงค์

ผู้เรียบเรียง

เอกสารอ้างอิง

จักรวรรดิวัตรคำฉันท์. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2466.(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์โปรดให้พิมพ์ เมื่อปีชวด พ.ศ. 2466)

คำสำคัญ

นามานุกรมล่าสุด

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory