| |   เข้าสู่ระบบ

ความพยาบาท

เนื้อเรื่องย่อ

ความพยาบาทเป็นนวนิยายแปลเรื่องแรกของไทยโดย “แม่วัน” ซึ่งเป็นนามปากกาของพระยาสุรินทราชา (นกยูง  วิเศษกุล) เป็นผู้แปลและเรียบเรียงมาจากเรื่อง Vendetta ของนักประพันธ์หญิงชาวอังกฤษชื่อ มารี  คอเรลลี่ ( Marie Correlli )

เอกสารอ้างอิง

ฝีปากน้ำตาลเพ็ชร์ [ท่านผู้หญิงสุธรรมมนตรี].  บทลครร้องเรื่องความพยาบาท.  พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2512.
แม่วัน [พระยาสุรินทราชา], ผู้แปล. ความพยาบาท.  กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2538.

คำสำคัญ

ความไม่พยาบาท , นวนิยายเรื่องแรก 

นามานุกรมล่าสุด

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory