| |   เข้าสู่ระบบ

ลิลิตโองการแช่งน้ำ

เนื้อเรื่องย่อ

เนื้อหาเริ่มด้วยคำนมัสการเทพเจ้าสูงสุด 3 พระองค์ในศาสนาฮินดู ตามด้วยเรื่องกำเนิดจักรวาล  กำเนิดพระสมมุติราชา คำกล่าวเชิญภูตผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาร่วมเป็นพยานในพระราชพิธีถือน้ำ คำสาปแช่งและโทษที่ผู้คิดคดทรยศต่อองค์พระมหากษัตริย์จะได้รับ  คำพรและยศถาบรรดาศักดิ์ที่ผู้ซื่อสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์จะได้รับ  และคำถวายพระพรพระมหากษัตริย์

ผู้เรียบเรียง

เอกสารอ้างอิง

ศิลปากร, กรม. วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม 1. กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, 2540.

คำสำคัญ

นามานุกรมล่าสุด

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory