| |   เข้าสู่ระบบ

ขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยไปตีเมืองเชียงใหม่

เอกสารอ้างอิง

พิชิตปรีชากร, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, ประชุมพระนิพนธ์. พระนคร : โรงพิมพ์ตีรณสาร, ๒๔๙๓. (หม่อมราชวงศ์หญิงรสริน  คัคณางค์ พิมพ์สนองคุณคุณย่า หม่อมสุ่น   คัคณางค์ ณ อยุธยา วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓)

คำสำคัญ

นามานุกรมล่าสุด

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory