| |   เข้าสู่ระบบ

ลิลตปักษีน้อย

เนื้อเรื่องย่อ

เรื่องลิลิตปักษีน้อยเป็นการสรุปเนื้อเรื่องจากนิทาน 2 เรื่องในปักษีปกรณัม ได้แก่เรื่องที่ 22 เทวพรหมากับโลกพรหมาและตอนท้ายของเรื่องที่ 24 นกมูลไถกับเหยี่ยว นอกจากแสดงตำนานเรื่องสิริมงคลแล้วยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 

ผู้เรียบเรียง

เอกสารอ้างอิง

นิทานอิหร่านราชธรรมเล่ม 1. พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2506.
“ลิลิตปักษีน้อย.” วชิรญาณ. 113 (กุมภาพันธ์ ร.ศ. 122): 41 - 52.

คำสำคัญ

นามานุกรมล่าสุด

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory