เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  28 ก.ย. 2560

ไทลื้อ (หย่วน พะเยา) 1

รหัสบ้าน : N_PYO_560301_001

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   แสงดา สมฤทธิ์
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   31
ตำบล :   หย่วน 
อำเภอ :   เชียงคำ
จังหวัด :   พะเยา
ภาค :   ภาคเหนือ

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ไท-ไต
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ไทลื้อ
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   ค้าขาย

ข้อมูลเรือน

ทำเลที่ตั้ง :   ติดถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   ตะวันออก
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่วปั้นหยา 
วัสดุหลังคา :    วัสดุธรรมชาติ 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   ธนิก หมื่นคำวัง

See also

บรรณานุกรม

  • โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ไทลื้อ : อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), 76-78.