เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  9 ส.ค. 2560

ไทย (สะแกกรัง อุทัยธานี) 6

รหัสบ้าน : C_UTI_610103_006

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   ลัดดาวัลย์ เห็นนวล
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   153
ตำบล :   สะแกกรัง 
อำเภอ :   เมือง
จังหวัด :   อุทัยธานี
ภาค :   ภาคกลาง

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ไท-ไต
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ไทย
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   ประมง

ข้อมูลเรือน

ปี พ.ศ. ที่สร้าง :   2496
ทำเลที่ตั้ง :   กลางน้ำ
ทิศทางหน้าเรือน :   ไม่มีข้อมูล
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่ว 
วัสดุหลังคา :    สังกะสี 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   อิสรชัย บูรณะอรรจน์

See also

บรรณานุกรม

  • อรศิริ ปาณินท์. หมู่บ้านลอยน้ำของไทย (กรุงเทพฯ : เจ. พริ้น ท่าพระจันทร์, 2546), 60.