เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  28 ก.ย. 2560

ไทลื้อ (กล้วยแพะ ลำปาง) 3

รหัสบ้าน : N_LPG_520107_003

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   โผด หอมแก่นจันทร์
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   121/1
ตำบล :   กล้วยแพะ 
อำเภอ :   เมือง
จังหวัด :   ลำปาง
ภาค :   ภาคเหนือ

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ไท-ไต
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ไทลื้อ
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเรือน

ปี พ.ศ. ที่สร้าง :   2511
ทำเลที่ตั้ง :   ติดถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   เหนือ
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่ว 
วัสดุหลังคา :    กระเบื้องลอน 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   ธนิก หมื่นคำวัง

See also

บรรณานุกรม

  • โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ไทลื้อ : อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), 70-72.