เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  6 ก.พ. 2563

ไทยวน (บ้านเรือน ลำพูน)

รหัสบ้าน : N_LPN_510605_001

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   ชื่น บุญท้าวแก้ว
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   91
ตำบล :   บ้านเรือน 
อำเภอ :   ป่าซาง
จังหวัด :   ลำพูน
ภาค :   ภาคเหนือ

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ไท-ไต
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ไทยวน
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเรือน

ทำเลที่ตั้ง :   ริมถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   เหนือ
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่ว 
วัสดุหลังคา :    กระเบื้องดิน 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   อิสรชัย บูรณะอรรจน์

See also

บรรณานุกรม

  • เฉลียว ปิยะชน. เรือนกาแล ([ลำพูน] : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลำพูน, 2532), 56-57.