เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  22 พ.ย. 2562

ไทยวน (ดอนแก้ว เชียงใหม่)

รหัสบ้าน : N_CM_501909_001

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   จันทร์เพ็ญ แซ่เตง (ทองมิตร)
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   43
ตำบล :   ดอนแก้ว 
อำเภอ :   สารภี
จังหวัด :   เชียงใหม่
ภาค :   ภาคเหนือ

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ไท-ไต
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ไทยวน
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเรือน

ปี พ.ศ. ที่สร้าง :   2469
ทำเลที่ตั้ง :   ริมถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   ใต้
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่ว 
วัสดุหลังคา :    กระเบื้องดิน 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   อิสรชัย บูรณะอรรจน์

See also

บรรณานุกรม

  • เฉลียว ปิยะชน. เรือนกาแล ([เชียงใหม่] : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532), 42-43.