เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  15 ส.ค. 2562

ไทยวน (ช้างม่อย เชียงใหม่) 3

รหัสบ้าน : N_CM_500104_003

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   ไม่มีข้อมูล
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   72
ตำบล :   ช้างม่อย 
อำเภอ :   เมือง
จังหวัด :   เชียงใหม่
ภาค :   ภาคเหนือ

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ไท-ไต
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ไทยวน
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเรือน

ทำเลที่ตั้ง :   ริมถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   เหนือ
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่ว 
วัสดุหลังคา :    กระเบื้องดิน 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   อิสรชัย บูรณะอรรจน์

See also

บรรณานุกรม

  • เฉลียว ปิยะชน. เรือนกาแล ([เชียงใหม่] : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532), 76-77.