เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  25 ส.ค. 2560

ไทใหญ่ (แม่เงา แม่ฮ่องสอน)

รหัสบ้าน : N_MS_580203_003

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   ทุน วาสกุล
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   32
ตำบล :   แม่เงา 
อำเภอ :   ขุนยวม
จังหวัด :   แม่ฮ่องสอน
ภาค :   ภาคเหนือ

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ไท-ไต
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ไทใหญ่
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเรือน

ทำเลที่ตั้ง :   ติดถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   ใต้
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่ว 
วัสดุหลังคา :    สังกะสี 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   ณัฐชาติ โกสินทรานนท์

See also

บรรณานุกรม

  • ฐาปนีย์ เครือระยา และคณะ. เรือนพื้นถิ่นล้านนา = Lanna vernacular houses (เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558), 72.