เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  17 ม.ค. 2561

มอญ (เขาทอง นครสวรรค์) 4

รหัสบ้าน : C_NSN_601007_004

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   ชิ้น สินสุพรหม
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   155/2
ตำบล :   เขาทอง 
อำเภอ :   พยุหะคีรี
จังหวัด :   นครสวรรค์
ภาค :   ภาคกลาง

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ออสโตรเอเชียติก
กลุ่มชาติพันธุ์ :   มอญ
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   เกษตรกรรม
หมายเหตุ :   ทำนา

ข้อมูลเรือน

ปี พ.ศ. ที่สร้าง :   2442
ทำเลที่ตั้ง :   ติดถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   เหนือ
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่วสูงแบบเรือนไทย 
วัสดุหลังคา :    กระเบื้องลอน , สังกะสี 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   อิสรชัย บูรณะอรรจน์

See also

บรรณานุกรม

  • อรศิริ ปาณินท์. เรือนพื้นบ้านไทย-มอญ = Thai-Mon vernacular houses (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 262-266.