เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  23 ส.ค. 2560

ไทลื้อ (เชียงใหม่)

รหัสบ้าน : N_CMI_500100_001

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   ตุด ใบสุขันธ์
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   -
อำเภอ :   เมือง
จังหวัด :   เชียงใหม่
ภาค :   ภาคเหนือ

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ไท-ไต
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ไทลื้อ
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเรือน

ปี พ.ศ. ที่สร้าง :   2460
ทำเลที่ตั้ง :   ติดถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   ไม่มีข้อมูล
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่วปั้นหยา 
วัสดุหลังคา :    วัสดุธรรมชาติ 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   ธนิก หมื่นคำวัง

See also

บรรณานุกรม

  • โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ไทลื้อ : อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), 73-75.