เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  20 ต.ค. 2560

ไทย (แควใหญ่ นครสวรรค์) 5

รหัสบ้าน : C_NSN_600104_005

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   ยง อันสุวัลย์
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   พ. 40 (P. 40)
ตำบล :   แควใหญ่ 
อำเภอ :   เมือง
จังหวัด :   นครสวรรค์
ภาค :   ภาคกลาง

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ไท-ไต
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ไทย
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   ค้าขาย

ข้อมูลเรือน

ปี พ.ศ. ที่สร้าง :   2446
ทำเลที่ตั้ง :   กลางน้ำ
ทิศทางหน้าเรือน :   ไม่มีข้อมูล
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่ว 
วัสดุหลังคา :    สังกะสี 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   อิสรชัย บูรณะอรรจน์

See also

บรรณานุกรม

  • อรศิริ ปาณินท์, หมู่บ้านลอยน้ำของไทย (กรุงเทพฯ : เจ. พริ้น ท่าพระจันทร์, 2546), 75.