เรือนพื้นถิ่น ผลการค้นหา

ลักษณะเรือน "ติดพื้นดิน" พบทั้งหมด 18 รายการ

อัพเดต  27 ก.ย. 2560

มอญ (บางเตย ปทุมธานี) 5

  • ประเภทหมู่บ้าน : มอญ
  • ลักษณะเรือน : ติดพื้นดิน
  • รูปทรงหลังคา : จั่ว
  • จังหวัด : ปทุมธานี 

อัพเดต  16 ส.ค. 2560

มอญ (บางเตย ปทุมธานี) 1

  • ประเภทหมู่บ้าน : มอญ
  • ลักษณะเรือน : ติดพื้นดิน
  • รูปทรงหลังคา : จั่ว
  • จังหวัด : ปทุมธานี 

อัพเดต  29 ก.ย. 2560

ไทย (แม่กลอง สมุทรสงคราม) 34

  • ประเภทหมู่บ้าน : ไทย
  • ลักษณะเรือน : ติดพื้นดิน
  • รูปทรงหลังคา : ปั้นหยา
  • จังหวัด : สมุทรสงคราม 

อัพเดต  20 ธ.ค. 2561

ไทย (แหลมใหญ่ สมุทรสงคราม) 1

  • ประเภทหมู่บ้าน : ไทย
  • ลักษณะเรือน : ติดพื้นดิน
  • รูปทรงหลังคา : จั่ว , จั่วปั้นหยา
  • จังหวัด : สมุทรสงคราม 

อัพเดต  20 ธ.ค. 2561

ไทย (แหลมใหญ่ สมุทรสงคราม) 2

  • ประเภทหมู่บ้าน : ไทย
  • ลักษณะเรือน : ติดพื้นดิน
  • รูปทรงหลังคา : จั่ว
  • จังหวัด : สมุทรสงคราม 

อัพเดต  15 ธ.ค. 2560

มอญ (หนองลู กาญจนบุรี) 2

  • ประเภทหมู่บ้าน : มอญ
  • ลักษณะเรือน : ติดพื้นดิน
  • รูปทรงหลังคา : จั่ว
  • จังหวัด : กาญจนบุรี 

อัพเดต  16 ธ.ค. 2560

มอญ (หนองลู กาญจนบุรี) 3

  • ประเภทหมู่บ้าน : มอญ
  • ลักษณะเรือน : ติดพื้นดิน
  • รูปทรงหลังคา : จั่ว
  • จังหวัด : กาญจนบุรี 

อัพเดต  17 ม.ค. 2561

มอญ (เขาทอง นครสวรรค์) 3

  • ประเภทหมู่บ้าน : มอญ
  • ลักษณะเรือน : ติดพื้นดิน
  • รูปทรงหลังคา : จั่ว
  • จังหวัด : นครสวรรค์ 

อัพเดต  30 เม.ย. 2561

ไทย (ในเวียง แพร่) 4

  • ประเภทหมู่บ้าน : ไทย
  • ลักษณะเรือน : ติดพื้นดิน
  • รูปทรงหลังคา : จั่ว
  • จังหวัด : แพร่ 

อัพเดต  1 พ.ค. 2561

ไทย (ในเวียง แพร่) 5

  • ประเภทหมู่บ้าน : ไทย
  • ลักษณะเรือน : ติดพื้นดิน
  • รูปทรงหลังคา : จั่วปั้นหยา
  • จังหวัด : แพร่ 

อัพเดต  12 มิ.ย. 2561

ลัวะ (บ่อเกลือใต้ น่าน) 2

  • ประเภทหมู่บ้าน : ลัวะ
  • ลักษณะเรือน : ติดพื้นดิน
  • รูปทรงหลังคา : จั่ว
  • จังหวัด : น่าน 

อัพเดต  4 มิ.ย. 2561

ลัวะ (สกาด น่าน) 3

  • ประเภทหมู่บ้าน : ลัวะ
  • ลักษณะเรือน : ติดพื้นดิน
  • รูปทรงหลังคา : จั่ว
  • จังหวัด : น่าน 

อัพเดต  21 ส.ค. 2560

ลัวะ (ป่ากลาง น่าน) 1

  • ประเภทหมู่บ้าน : ลัวะ
  • ลักษณะเรือน : ติดพื้นดิน
  • รูปทรงหลังคา : จั่ว
  • จังหวัด : น่าน 

อัพเดต  26 มี.ค. 2561

ไทย (ป่าแมต แพร่)

  • ประเภทหมู่บ้าน : ไทย
  • ลักษณะเรือน : ติดพื้นดิน
  • รูปทรงหลังคา : จั่ว
  • จังหวัด : แพร่ 

อัพเดต  1 พ.ค. 2561

ไทย (สูงเม่น แพร่) 2

  • ประเภทหมู่บ้าน : ไทย
  • ลักษณะเรือน : ติดพื้นดิน
  • จังหวัด : แพร่ 

อัพเดต  24 ส.ค. 2560

ไทใหญ่ (เมืองปอน แม่ฮ่องสอน) 2

  • ประเภทหมู่บ้าน : ไทใหญ่
  • ลักษณะเรือน : ติดพื้นดิน
  • รูปทรงหลังคา : จั่วปั้นหยา
  • จังหวัด : แม่ฮ่องสอน 

อัพเดต  28 ก.ย. 2560

ไทย (แม่กลอง สมุทรสงคราม) 14

  • ประเภทหมู่บ้าน : ไทย
  • ลักษณะเรือน : ติดพื้นดิน
  • รูปทรงหลังคา : ปั้นหยา
  • จังหวัด : สมุทรสงคราม 

อัพเดต  29 ก.ย. 2560

ไทย (แม่กลอง สมุทรสงคราม) 33

  • ประเภทหมู่บ้าน : ไทย
  • ลักษณะเรือน : ติดพื้นดิน
  • รูปทรงหลังคา : ปั้นหยา
  • จังหวัด : สมุทรสงคราม 
Fatal error: Call to undefined function dc_DB() in /var/www/databases/thai-vernacular-houses/th/footer.php on line 61