เรือนพื้นถิ่น ผลการค้นหา

คำค้น " บ้านลาด" พบทั้งหมด 2 รายการ

อัพเดต  9 พ.ย. 2561

ไทย (ไร่สะท้อน เพชรบุรี) 1

  • ประเภทหมู่บ้าน : ไทย
  • ลักษณะเรือน : ยกพื้น
  • รูปทรงหลังคา : จั่ว , จั่วสูงแบบเรือนไทย
  • จังหวัด : เพชรบุรี 

อัพเดต  15 พ.ย. 2561

ไทย (ไร่สะท้อน เพชรบุรี) 2

  • ประเภทหมู่บ้าน : ไทย
  • ลักษณะเรือน : ยกพื้น
  • รูปทรงหลังคา : จั่ว , จั่วสูงแบบเรือนไทย
  • จังหวัด : เพชรบุรี