เรือนพื้นถิ่น ผลการค้นหา

จังหวัด " ���������������������" พบทั้งหมด 2 รายการ

อัพเดต  27 ก.ย. 2560

มอญ (เกาะเกร็ด นนทบุรี) 1

  • ประเภทหมู่บ้าน : มอญ
  • ลักษณะเรือน : ยกพื้น
  • รูปทรงหลังคา : จั่วสูงแบบเรือนไทย
  • จังหวัด : นนทบุรี 

อัพเดต  27 ก.ย. 2560

มอญ (เกาะเกร็ด นนทบุรี) 2

  • ประเภทหมู่บ้าน : มอญ
  • ลักษณะเรือน : ยกพื้น
  • รูปทรงหลังคา : จั่ว , เพิง
  • จังหวัด : นนทบุรี