เรือนพื้นถิ่น ข่าว/ปกิณกะ


อัพเดต  5 ต.ค. 2560

งานบรรยาย เรื่อง กลิ่นอายอยุธยาในดินแดนลุ่มน้ำอิรวะดี... พินิจผ่านร่องรอยหลักฐานศิลปสถาปัตยกรรม


ข่าว/ปกิณกะ

 • โครงการอนุสรณ์อยุธยา-ธนบุรี 250 ปี | มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 

  "กลิ่นอายอยุธยาในดินแดนลุ่มน้ำอิรวะดี... พินิจผ่านร่องรอยหลักฐานศิลปสถาปัตยกรรม"
  ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560
  13.30-16.00 น.
  ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์