ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

การแสดงหุ่นจากประเทศฟิลิปปินส์ TALENTADONG PINOY PAPETIR 3/3


รายละเอียด

การแสดงหุ่นโลกกรุงเทพ 2014 การแสดงหุ่นจากประเทศฟิลิปปินส์ Wanlu and his Puppets Antiopolo City, Philippines “TALENTADONG PINOY PAPETIR”

  • ลิขสิทธิ์ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
close