ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Islamopobia โรคกลัวแขก: วิพากษ์ภยาคติทางวัฒนธรรม


รายละเอียด

บรรยายวิชาการสาธารณะ ชุด "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม"
หัวข้อ Islamopobia โรคกลัวแขก: วิพากษ์ภยาคติทางวัฒนธรรม
Contributors : ศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor
Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  • ลิขสิทธิ์ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
close