ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

จากคนสู่ประชาคมเรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ภาค 2 "อาเซียนหลากมุมมอง"


  • ลิขสิทธิ์ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง (CC BY-NC-ND)

  • 1 attachements
Name Size Ext Download Date
ASEANlecture2.pdf 10.52 MB PDF 120 3 มิ.ย. 2559