.
แนะนำโครงการ Print E-mail

Â

     หนังสือเก่าชาวสยาม เป็นโครงการนำร่อง เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยต่ออายุหนังสือและเอกสารเก่าของประเทศไทย โดยเราจะคัดเลือกหนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์โบราณที่มีคุณค่า  พ้นลิขสิทธิ์แล้ว แต่หาอ่านได้ยาก  มานำเสนอในรูปแบบที่อ่านง่าย ค้นง่าย ใช้สะดวก สำหรับบริการนักค้นคว้า และผู้สนใจทั่วไป  เราเริ่มหารือเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐และจะเริ่มเปิดให้ใช้บริการครั้งแรก ในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๑  โดยนำเสนอหนังสือวชิรญาณ เป็นชุดปฐมฤกษ์

     ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซท์ของศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีโปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

 

วชิรญาณวิเศษ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ( พุธ ที่ ๐๒ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๒๓ น. )
 
ระดับความน่าสนใจ: / 0
น้อยมาก 
 

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS. web counterfree web counter