นิราศพระประธม พิมพ์
เขียนโดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท   

 

 

 

 

วงศาธิราชสนิท, พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง. (2513). นิราศพระประธม. พิมพ์ครั้งที่ 4. ธนบุรี : มปพ. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางนาถ จำนง (จอน นาถจำนง) ณ.เมรุวัดทอง อ.บางกอกน้อย จ.ธนบุรี  1 พฤษภาคม 2513)

 

โคลงนิราศพระประธม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท (แต่ครั้งดำรงพระยศเป็น กรมหมื่นวงษาสนิท ทรงพระนิพนธ์เมื่อ จ.ศ. ๑๑๙๖ (พ.ศ. ๒๓๗๗) พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงชำระและทรงนิพนธ์คำนำ (พ.ศ. ๒๔๖๙ ในขณะนั้นทรงเป็นอุปนายก ราชบัณฑิตยสภา) เพื่อพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าหญิงกลำภัก ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท

ดาวน์โหลดเอกสาร
FileคำอธิบายFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (nirat_resize.pdf)nirat_resize.pdf 3539 Kb107710/26/10 09:41