โคลงนิราสกรุงเก่า พิมพ์
เขียนโดย หลวงจักรปาณี (ฤกษ์) เปรียญ   

 

 

จักรปาณี, หลวง (ฤกษ์)เปรียญ. (2478). โคลงนิราสกรุงเก่า. พระนคร : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ. (แจกในงานพระกฐินพระราชทาน ของกรมเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ณ วัด เสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2478)

 

โคลงนิราศกรุงเก่า หลวงจักรปาณี (ฤกษ) เปรียญ

ปีที่แต่ง จ.ศ. ๑๒๒๓ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ๒๔๗๘ (พิมพ์แจกในงานพระกฐินพระราชทาน) มีคำนำของกองศิลปวิทยาการ กรมศิลปากร และพระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เล่าประวัติหลวงจักรปาณี และกล่าวถึงนิราศกลอนของผู้แต่งคนเดียวกัน อีก ๓ เรื่อง (นิราศพระปฐม นิราศทวารวดี นิราศพระปถวี) จำนวนโคลง ๒๔๓ บท และร่ายนำเรื่อง ๑ บท

ดาวน์โหลดเอกสาร
FileคำอธิบายFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (nirat_resize.pdf)nirat_resize.pdf 6426 Kb150610/26/10 15:11