พม่า / สถาปัตยกรรม

 วัดชเวนันดอจอ

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
วัดชเวนันดอจอ
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
วัดชเวนันดอจอ
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
มัณฑเลย์
พิกัดภูมิศาสตร์
22.000556, 96.116111
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
วัดชเวนันดอจอง แท้จริงแล้วก็คือพระที่นั่งหนึ่งของพระราชวังมัณฑเล เป็นพระที่นั่งทรงธรรมของพระเจ้ามินดง เมื่อพระเจ้ามินดงสวรรคตแล้วพระเจ้าสีป่อโปรดให้รื้อย้ายมาถวายวัด ทำให้พระที่นั่งองค์นี้เหลือรอดจากการถูกเพลิงไหม้ในสงครามโลกครั้งที่สอง
ลักษณะทางศิลปกรรม
ตำหนักไม้หลังนี้ ประกอบด้วยอาคารในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งแบ่งออกเป็นสองห้อง ห้องด้านหน้าคงใช้สำหรับเสด็จออก ส่วนห้องด้านหลังคงเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ ผนังด้านนอกอาคารมีการประดับด้วยฝาปะกนและประติมากรรมบุคคลขนาดเล็ก ส่วนชั้นหลังคาประดับด้วยปานซอยไม้ที่มีประติมากรรมบุคคลขนาดเล็กประดับอยู่จนเต็ม อาคารเดิมคงปิดทองทั้งหลัง จึงมีชื่อว่า “ชเวนันดอ” ซึ่งแปลว่าพระที่นั่งทอง อนึ่ง อาคารทรงสองคอสามชาย ถือเป็นลักษณะสำคัญของอาคารเครื่องไม้ในศิลปะอมรปุระ-มัณฑเลที่แสดงถึงอาคารฐานันดรสูง
สมัย/วัฒนธรรม
อมรปุระ-มัณฑเล 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี