พม่า / สถาปัตยกรรม

 เจดีย์ปาโตดอจี

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เจดีย์ปาโตดอจี
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์ปาโตดอจี
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
อมรปุระ
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
27.911389, 96.056389
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
พระเจ้าพจีดอโปรดให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเป็นมหาธาตุประจำเมืองอมรปุระ โดยเจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน
ลักษณะทางศิลปกรรม
เจดีย์รองรับด้วยฐานสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมจำนวนสามชั้น แต่ละชั้นมีลวดบัวคล้ายคลึงกับฐานในศิลปะพุกาม เช่นการคาดลูกแก้วสองเส้นซึ่งมีภาพเล่าเรื่องอยู่ตรงกลาง กึ่งกลางฐานมีบันไดขึ้นไปสู่ทางประทักษิณด้านบนซึ่งมีทั้งสามชั้น องค์ระฆังประดับด้วยหน้ากาลคายพวงมาลัย ปล้องไฉนเป็นทรงกรวยสูงรอบรับปลีซึ่งยืดสูงเช่นกัน ลักษณะทั้งหมดนี้คล้ายคลึงกับเจดีย์พุกามมากยกเว้นปล้องไฉนและปลีซึ่งยืดสูงกล่าวศิลปะพุกาม เจดีย์องค์นี้มีความพยายามในการเลียนแบบศิลปะพุกามอย่างมาก ซึ่งถือเป็นแนวโน้มโดยทั่วไปในศิลปะอมรปุระ-มัณฑเล
สมัย/วัฒนธรรม
อมรปุระ-มัณฑเล 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี