พม่า / สถาปัตยกรรม

 เจดีย์ชินบยูเม

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เจดีย์ชินบยูเม
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์ชินบยูเม
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
สะกาย
จังหวัด/เมือง
มินกุน
พิกัดภูมิศาสตร์
22.055556, 96.016667
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
พระเจ้าพจีดอโปรดให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้น ในเมืองมินกุนอันเป็นเมืองสำคัญทางศาสนาในสมัยอมรปุระ
ลักษณะทางศิลปกรรม
เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อจำลองจักรวาลตามคติทางพุทธศาสนา อันประกอบด้วยเจดีย์จุฬามณีบนยอดเขาพระสุเมรุ บันไดสำหรับการเสด็จลงจากดาวดึงส์ วิมานของเทวดาบนสวรรค์และที่อยู่ของมนุษย์ต่างๆเช่นนาคที่ตีนเขาพระสุเมรุ สัตตบริภันฑ์ซึ่งได้แก่กำแพงในผังกลมรายรอบเจดีย์ประธาน เจดีย์องค์นี้ถือเป็นการจำลองจักรวาลที่สมบูรณ์ที่สุดในศิลปะพม่า อนึ่ง การจำลองจักรวาลนั้นดูเหมือนว่าเป็นที่นิยมเฉพาะในศิลปะอมรปุระ-มัณฑเลเท่านั้น ไม่เคยปรากฏมาก่อนในศิลปะพุกาม
สมัย/วัฒนธรรม
อมรปุระ-มัณฑเล 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
มีตำนานว่าพระเจ้าพจีดอทรงสร้างเจดีย์องค์นี้เพื่ออุทิศให้กับพระมเหสีของพระองค์ คือพระนางชินบยูดม 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี