พม่า / สถาปัตยกรรม

 รูปจำลองของเจดีย์มินกุน

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
รูปจำลองของเจดีย์มินกุน
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์มินกุน
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
สะกาย
จังหวัด/เมือง
มินกุน
พิกัดภูมิศาสตร์
22.048611, 96.019444
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
พระเจ้าปดุงโปรดให้สร้างเจดีย์เมืองมินกุนขึ้นเพื่อให้เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า (และในโลก) การสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่นี้คงเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ในฐานะพระจักรพรรดิ
ลักษณะทางศิลปกรรม
เนื่องจากเจดีย์เมืองมินกุนองค์จริงสร้างไม่สำเร็จ เราจำเป็นต้องศึกษาภาพเต็มของเจดีย์องค์นี้จากรูปจำลองซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเจดีย์องค์จริง เจดีย์จำลององค์นี้ปรากฏยอดศิขระและยอดเจดีย์บนยอดของเรือนธาตุซึ่งแสดงให้เห็นว่า เจดีย์องค์จริงอาจตั้งใจที่จะมียอดศิขระเช่นกัน
สมัย/วัฒนธรรม
อมรปุระ-มัณฑเล 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี