พม่า / สถาปัตยกรรม

 เจดีย์มินกุน

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เจดีย์มินกุน
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์มินกุน
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
สะกาย
จังหวัด/เมือง
มินกุน
พิกัดภูมิศาสตร์
22.050833, 96.017778
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
พระเจ้าปดุงโปรดให้สร้างเจดีย์เมืองมินกุนขึ้นเพื่อให้เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า (และในโลก) การสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่นี้คงเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ในฐานะพระจักรพรรดิ
ลักษณะทางศิลปกรรม
เป็นเจดีย์ทรงปราสาทที่มีเรือนธาตุขนาดใหญ่ เป็นแท่งทึบตัน เพื่อรองรับชั้นหลังคาและศิขระขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม น่าเสียดายที่การสร้างเจดีย์องค์นี้ต้องล้มเลิกไปภายหลังการสวรรคตของพระเจ้าปดุง ทำให้ชั้นเรือนธาตุเท่านั้นที่เสร็จสมบูรณ์
สมัย/วัฒนธรรม
อมรปุระ-มัณฑเล 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี