พม่า / สถาปัตยกรรม

 ไจก์ติโย

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ไจก์ติโย
ชื่องานศิลปะ : ชื่ออื่น
พระธาตุอินทร์แขวน
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
ไจก์ติโย
ชื่อแหล่ง : ชื่ออื่น
พระธาตุอินทร์แขวน
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มอญ
จังหวัด/เมือง
ไจก์ติโย
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
17.481389, 97.098056
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
ไม่ทราบประวัติการสร้างแน่นอน แต่ตำนานกล่าวว่าพระอินทร์เป็นผู้สร้าง
ลักษณะทางศิลปกรรม
ก้อนหินที่แขวนอยู่บนหน้าผา เกือบจะร่วงหล่นแต่ไม่ร่วงหล่น ถือเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ต่อมาถูกดัดแปลงให้กลายเป็นพุทธสถานได้ ชาวกระเหรี่ยงพื้นถิ่นผู้นับถือผีมาก่อนคงจะสังเกตเห็นความมหัศจรรย์ดังกล่าวและสถาปนาก้อนหินดังกล่าวให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งต่อมาได้ถูกดัดแปลงเป็นพุทธสถานโดยชาวมอญและมีการแต่งตำนานแบบพุทธเพื่อโยงความศักดิ์สิทธิ์เข้ากับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติดังกล่าว
อายุ
-
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
เดิมแถบเมืองมอญมีฤาษีซึ่งรักษาพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าไว้บนมวยผมของตน อย่างไรก็ตาม ก่อนดับขันธ์ ฤาษีได้ขอให้พระอินทร์สร้างสถูปบรรจุพระบรมธาตุให้เหมือนกับศีรษะของตน พระอินทร์จึงได้นำพระบรมธาตุมาประดิษฐานไว้บนก้อนหินซึ่งเหมือนเศียรของฤาษีและสร้างเจดีย์บนก้อนหินนั้น 
คำสำคัญ
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี