พม่า / สถาปัตยกรรม

 เจดีย์สุเล

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เจดีย์สุเล
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์สุเล
ประเทศ
พม่า
จังหวัด/เมือง
ย่างกุ้ง
พิกัดภูมิศาสตร์
16.774444, 96.158611
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
เจดีย์สุเล ไม่มีประวัติว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่จากรูปแบบศิลปกรรมแล้วอาจเป็นไปได้ที่สร้างขึ้นใกล้เคียงกับเจดีย์ชเวดากอง และมีตำนานที่ผูกพันกับเจดีย์ชเวดากอง
ลักษณะทางศิลปกรรม
ฐานในผังแปดเหลี่ยมที่ประกอบด้วยบัวถลาสามชั้นและมาลัยเถาสามชั้น ถือเป็นลักษณะเฉพาะอีกแบบหนึ่งของเจดีย์มอญซึ่งเน้นความลาดเอียงของฐานเป็นหลัก ส่วนด้านบนของเจดีย์องค์นี้ อยู่ในแผนผังแปดเหลี่ยมตั้งแต่องค์ระฆังจนถึงปลียอด ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะที่งดงามของเจดีย์องค์นี้ อนึ่ง มาลัยเถาสามชั้นนี้อาจทำหน้าที่ทดแทน “ฐานเขียงกลมสามชั้น” ที่มักรองรับองค์ระฆังในศิลปะมอญ ซึ่งทำให้เจดีย์มอญแตกต่างไปจากเจดีย์แบบพม่าอย่างชัดเจน
สมัย/วัฒนธรรม
หงสาวดี 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 21
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
ตำนานเจดีย์ชเวดากอง กล่าวว่า เทพโบโบจี อันเป็นเทพารักษ์ประจำเมือง ได้ชี้ตำแหน่งของเนินเขาสิงคุตตระซึ่งเป็นพื้นที่สมควรสำหรับการประดิษฐานพระเกศธาตุ ให้กับเจ้าเมืองโอกกาลปะและสองพ่อค้า ตำแหน่งที่ปรากฏตัวของเทพโบโบจีนั้นได้แก่ตำแหน่งของเจดีย์สุเลในปัจจุบัน 
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
เจดีย์สุเลมีประติมากรรมของเทพโบโบจีในท่าทางที่ชี้ไปสู่เจดีย์ชเวดากอง ปัจจุบันเป็นที่เคารพสักการะทั้งชาวพม่าและชาวไทย 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี