พม่า / สถาปัตยกรรม

 เจดีย์ชเวดากอง

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เจดีย์ชเวดากอง
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์ชเวดากอง
ประเทศ
พม่า
จังหวัด/เมือง
ย่างกุ้ง
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
16.798056, 96.149722
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
จากจารึก เจดีย์ชเวดากองในรูปแบบปัจจุบันได้รับการบูรณะโดยพระนางชินสอบูและพระเจ้าธรรมเจดีย์ในพุทธศตวรรษที่ 21 โดยมีการชั่งน้ำหนักทองคำเท่าน้ำหนักของกษัตริย์และปิดลงบนเจดีย์ อย่างไรก็ตาม เจดีย์ชเวดากองมีความศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 21 แล้ว โดยเชื่อว่าเป็นที่บรรจุพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า
ลักษณะทางศิลปกรรม
เจดีย์มอญมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือ แผนผังเป็นสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมขนาดใหญ่ ฐานลาดเอียง ไม่มีบันไดขึ้นและลานประทักษิณด้านบน รวมถึงสถูปิกะมักประดับอยู่ด้านล่างเสมอ และมีปลีที่ยืดยาวเหมือนปลีกล้วย ทั้งหมดนี้แตกต่างไปจากเจดีย์แบบพม่าแท้ทุกประการ ส่วนองค์ระฆังซึ่งประดับไปด้วยรัดอกและบัวคอเสื้อ การไม่มีบัลลังก์และ “ปล้องไฉนห่างๆ” ซึ่งมีปัทมบาทรองรับปลีนั้น กลับเป็นลักษณะร่วมกับเจดีย์แบบพม่าแท้
สมัย/วัฒนธรรม
หงสาวดี 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 21
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
ตำนานเจดีย์ชเวดากอง กล่าวว่า พ่อค้าปฐมอุบาสกสองคน คือตปุสสะและภัลลิกะ ภายหลังที่ได้ถวายข้าวสัตตูแก่พระพุทธเจ้า พระองค์ได้ประทานพระเกศธาตุแก่พ่อค้า จากนั้น พ่อค้าได้นำพระบรมธาตุลงเรือลงมาประดิษฐานไว้ที่เมืองย่างกุ้ง โดยพระเจ้าโอกกาละปะ กษัตริย์เมืองย่างกุ้งในขณะนั้นได้อุปถัมภ์การสร้างเจดีย์ ตำนานระบุว่า เจดีย์องคืนี้สร้างบนเนินเขาที่มีชื่อว่า “สิงคคุตตระ” ซึ่งประดิษฐานสี่งสำคัญของพระอดีตพุทธเจ้าสามพระองค์มาก่อน คือ ไม้เท้าของพระพุทธเจ้ากกุสันธะ ที่กรองน้ำของพระพุทธเจ้าโกณาคมนะและผ้าอาบน้ำฝนของพระพุทธเจ้ากัสสปะ 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี