พม่า / สถาปัตยกรรม

 เจดีย์ฉปัฏ

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เจดีย์ฉปัฏ
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์ฉปัฏ
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
พุกาม
ที่ตั้ง
ยองอู
พิกัดภูมิศาสตร์
21.194722, 94.906667
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
เจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลพระเจ้านรติสิทธุ โดยพระฉปัฏ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอดีตพระสังฆราชพุกามผู้เดินทางกลับมาจากลังกาและตั้งกลุ่มลังกาวงศ์ขึ้นในเมืองพุกาม
ลักษณะทางศิลปกรรม
เจดีย์องค์นี้เป็นตัวอย่างของการผสมผสานกันระหว่างเจดีย์แบบพม่าแท้กับเจดีย์แบบลังกา โดยเจดีย์องค์นี้ยังมีลวดบัวฐานประกอบด้วยท้องไม้เจาะช่องตามแบบพม่าแท้อยู่ อย่างไรก็ตาม เจดีย์กลับอยู่ในผังกลม ไม่มีบันไดขึ้นด้านบนฐานและไม่มีทางประทักษิณด้านบนฐานตามแบบลังกา อัณฑะของเจดีย์เป็นทรงโอคว่ำและมีบัลลังก์สี่เหลี่ยมไม่เพิ่มมุมตามแบบลังกาเช่นกัน
สมัย/วัฒนธรรม
พุกาม 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 16-18
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี