พม่า / สถาปัตยกรรม

 เจดีย์บูพยา

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เจดีย์บูพยา
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์บูพยา
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
พุกาม
พิกัดภูมิศาสตร์
21.176111, 94.857778
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
พื้นที่แถบพุกามคนเคยเป็นบ้านเมืองมาแล้งตั้งแต่สมัยก่อนพระเจ้าอโนรธา ดังที่มีตำนานกล่าวถึงกษัตริย์จำนวนมากที่ครองราชย์ที่เมืองพุกามมาก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 และกษัตริย์ในตำนานเหล่านี้เองที่อาจอุปถัมภ์เจดีย์บูพยา อย่างไรก็ตาม กษัตริย์เหล่านี้ไม่มีหลักฐานจารึกรองรับและเจดีย์บูพยาเองก็ไม่มีจารึกว่าใครเป็นผู้สร้าง
ลักษณะทางศิลปกรรม
เจดีย์มีลักษณะเป็นทรงลอมฟาง ไม่มีฐาน อัณฑธยืดสูง ยอดมีลกัษณะเป็นทรงกรวยอย่างง่ายๆ ต่อขึ้นไปด้านบน ทั้งหมดนี้มีเค้าโครงคล้ายเจดีย์ในศิลปะศรีเกษตร เช่น เจดีย์ปยามาและเจดีย์โบโบจีเป็นอย่างมาก จึงแสดงให้เห็นว่าอาจสร้างขึ้นก่อนรัชสมัยพระเจ้าอโนรธา
สมัย/วัฒนธรรม
ศรีเกษตร 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 12-16
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี