พม่า / ประติมากรรม

 สรัสวดีในรูปของนัต

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
สรัสวดีในรูปของนัต
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
มนูหะ
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
พุกาม
ที่ตั้ง
Myinkaba
พิกัดภูมิศาสตร์
21.153056, 94.859167
ประเภทงานศิลปะ
ประติมากรรม
สมัย/วัฒนธรรม
สมัยปัจจุบัน 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 26
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
เทวีสรัสวดี เทพีแห่งความรู้ในศาสนาฮินดู ได้กลายเป็นเทพีผู้ปกป้องความรู้ทางพุทธศาสนาเถรวาทในพม่า แสดงให้เห็นกระบวนการดูดกลืนศาสนาฮินดูเข้าสู่ศาสนาพุทธซึ่งเป้นกระบวนการปกติในแถบเอเชียอาคเนย์ 
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
ประติมานวิทยาของเทวีสรัสวดีในพม่า พระนางทรงหงส์เป็นพาหนะเช่นเดียวกับเทวีในศาสนาฮินดู แต่พระนางมักถือพานที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกจำนวนสามเล่ม คือ พระวินัยปิฎก พระสุตปิฎกแลพระอภิธรรมปิฎก จะเห็นได้ว่าเทวีสรัสวดีในศาสนาพุทธก็ยังคงเป็นเทวีที่เกี่ยวข้องกับ “หนังสือ“ เช่นเดียวกับเทวีองค์เดียวกันในศาสนาฮินดู 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กรกฎาคม 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี