พม่า / ประติมากรรม

 ลวดลายประดับประตูที่ชเวนันดอจอง

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ลวดลายประดับประตูที่ชเวนันดอจอง
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
วัดชเวนันดอจอง
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
มัณฑเลย์
พิกัดภูมิศาสตร์
22.001667, 96.113056
ประเภทงานศิลปะ
ประติมากรรม
ประวัติการสร้าง
วัดชเวนันดอจอง แท้จริงแล้วก็คือพระที่นั่งหนึ่งของพระราชวังมัณฑเล เป็นพระที่นั่งทรงธรรมของพระเจ้ามินดง เมื่อพระเจ้ามินดงสวรรคตแล้วพระเจ้าสีป่อโปรดให้รื้อย้ายมาถวายวัด ทำให้พระที่นั่งองค์นี้เหลือรอดจากการถูกเพลิงไหม้ในสงครามโลกครั้งที่สอง
ลักษณะทางศิลปกรรม
เนื่องจากรัชสมัยพระเจามินดงเป็นช่วงที่อิทธิพลตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทมากในศิลปะพม่า ทำให้เกิดการนำเอาลายอะแคนธัส หรือใบผักกาดฝรั่งมาประยุกต์ใช้ประดับสถาปัตยกรรมพม่าอย่างมาก ในภาพนี้เป็นภาพของกรอบประตูซึ่งได้มีการนำเอาลายใบอะแคนธัสมาใช้แทนลายกรอบหน้าบน รวมถึงเคล็กและครีบที่ประดับรอบประตู ส่วนผนังของอาคารออกแบบเป็นฝาปะกนที่ประดับด้วยบุคคลขนาดเล็ก ปิดทองซึ่งทำให้อาคารหลังนี้มีชื่อว่า ชเวนันดอ หรือพระที่นั่งทอง
สมัย/วัฒนธรรม
มัณฑเลย์ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กรกฎาคม 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี