เวียดนาม / ประติมากรรม

 ประติมากรรมบุคคลทรงมงกุฎ

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ประติมากรรมบุคคลทรงมงกุฎ
ประเทศ
เวียดนาม
รัฐ/แขวง
ดานัง
จังหวัด/เมือง
ดานัง
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
16.059722, 108.223056
ประเภทงานศิลปะ
ประติมากรรม
ประวัติการสร้าง
-
ลักษณะทางศิลปกรรม
ดูเหมือนประติมากรรมบุคคลนี้จะมีอายุที่เก่าแก่ที่สุดในศิลปะจาม เนื่องจากมีมงกุฎใกล้เคียงกับศิลปะคุปตะของอินเดียอย่างมาก โดยเฉพาะการประดับมงกุฎที่มีตาบกลมจำนวนสามตาบและการทรง “ศิรัศจักร” หรือผ้ารูปกลมจับจีบที่แผ่ด้านหลังพระเศียร
สมัย/วัฒนธรรม
มิเซิน E1 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 11-12
คำสำคัญ
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี