เวียดนาม / ประติมากรรม

 ประติมากรรมประธานในปราสาทโพโรเม

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ประติมากรรมประธานในปราสาทโพโรเม
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
ปราสาทโพโรเม
ประเทศ
เวียดนาม
รัฐ/แขวง
นิญถ่วน
จังหวัด/เมือง
ฟานรัง
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
11.601667, 108.946667
ประเภทงานศิลปะ
ประติมากรรม
ประวัติการสร้าง
ปราสาทโพเม เป็นปราสาทในศิลปะจามหลังสุดท้ายที่สร้างขึ้นตามแบบประเพณี ก่อนที่ต่อมาจามจะสร้างวัดตามแบบเวียดนาม ที่ปราสาทโพโรเมเป็นที่ประดิษฐานประติมากรรมในศิลปะสมัยหลังจำนวนมาก รวมถึงประติมากรรมรูปพระศิวะครึ่งพระองค์ซึ่งเรียกว่า “กษัตริย์โพโรเม” อันเป็นชื่อของกษัตริย์พระองค์หนึ่งในตำนานอีกด้วย
ลักษณะทางศิลปกรรม
ประติมากรรมโพโรเม ถือเป็นตัวอย่างของประติมากรรมในสมัยหลังได้ดีที่สุดชิ้นหนึ่ง มีลักษณะสำคัญคือประทับนั่งเห็นเพียงครึ่งพระองค์ ด้านล่างจมหายไปกับแผ่นหลัง พระหัตถ์จำนวนมากก็เข้าไปติดยึดกับแผนหลังเช่นกัน พระพักตร์มีเคราตามอิทธิพลจีน/เวียดนามส่วนมงกุฎมักเป็นทรงกระบอก
สมัย/วัฒนธรรม
สมัยหลัง 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 19-22
ศาสนา
ฮินดู 
ลัทธิ/นิกาย
ไศวนิกาย 
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
สิ่งที่บ่งบอกได้ว่าแท้จริงแล้วประติมากรรมโพโรเมคือพระศิวะนั้น ก็คือการปรากฏโคนนทิอยู่ที่ด้านล่างประติมากรรมทั้งสองข้าง รวมถึงของถือที่มีตรีศูลอยู่ด้านหนึ่ง 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี