สิงคโปร์ / สถาปัตยกรรม

 มัสยิดฮัญญะฮฺ ฟาติมะฮฺ

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
มัสยิดฮัญญะฮฺ ฟาติมะฮฺ
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
มัสยิดฮัญญะฮฺ ฟาติมะฮฺ
ประเทศ
สิงคโปร์
รัฐ/แขวง
สิงคโปร์
จังหวัด/เมือง
สิงคโปร์
พิกัดภูมิศาสตร์
1.302778, 103.862778
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
สร้างขึ้นในหมู่บ้านกำปงคลาม ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวมาเลย์มุสลิมในเกาะสิงคโปร์ ในหมู่บ้านเดียวกันนี้ก็เป็นที่ตั้งของมัสยิดสุลต่านอีกด้วย มัสยิดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่บ้านเดิมของหญิงชาวมาเลย์ชื่อ ฮัญญะฮฺ ฟาติมะฮฺ ซี่งทำการค้าขายจนร่ำรวย ต่อมาเมื่อเธอเสียชีวิต สุสานของเธอก็อยู่ในมัสยิดแห่งนี้ด้วย
ลักษณะทางศิลปกรรม
เป็นมัสยิดที่น่าสนใจมากเนื่องจากผสมผสานระหว่างศิลปะอินเดียแบบโมกุลและศิลปะยุโรป โดยเฉพาะหอคอยของมัสยิดซึ่งสร้างเป็นแบบตะวันตก คือเป็นหอคอยแปดเหลี่ยมที่มียอดเป็นทรงกระโจมแหลมคล้ายคลึงกับหอคอยของโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นอย่างมาก ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการออกแบบของสถาปนิกชาวอังกฤษ
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
ศาสนา
อิสลาม 
คำสำคัญ
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี