สิงคโปร์ / สถาปัตยกรรม

 มัสยิดสุลต่าน

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
มัสยิดสุลต่าน
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
มัสยิดสุลต่าน
ประเทศ
สิงคโปร์
รัฐ/แขวง
สิงคโปร์
จังหวัด/เมือง
สิงคโปร์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
1.301944, 103.858889
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
เมื่อสิงคโปร์ถูกโอนไปให้อาณานิคมอังกฤษ เซอร์สแตฟอร์ตได้มอบพื้นที่ส่วนหนึ่งแถบหมู่บ้านกำปงคลาม (Kampong Glam) ไว้สำหรับชาวมาเลย์ที่นับถือศาสนาอิสลามให้กับสุลต่าน Hussian Shahof องค์สุลต่านเองได้สร้างมัสยิดและพระราชวังไว้ใน พ.ศ.2367-2369 โดยมัสยิดเดิมเป็นแบบหลังคาลาดคล้ายกับมัสยิดที่มะละกา อย่างไรก็ตาม พ.ศ.2467 มัสยิดเก่าหักพังมากยากเกินกว่าจะซ่อมแซม ทำให้สถาปนิกชาวอังกฤษ สร้างมัสยิดใหม่ภายใต้อิทธิพลแบบอินเดียและมัวร์ ซึ่งเป็นแบบที่นิยมอย่างมากโดยสถาปนิกชาวอังกฤษในระยะนี้
ลักษณะทางศิลปกรรม
อิทธิพลแบบอินเดียและมัวร์ที่ปรากฏในมัสยิดแห่งนี้สามารถเปรียบเทียบได้กับมัสยิดหลายหลังในมาเลเซียซึ่งสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวอังกฤษเช่นเดียวกัน ลักษณะแบบอินเดียนั้น ได้แก่ลักษณะของโดมซึ่งมีคอทรงกระบอก และการมีกลีบดอกไม้ประดับไปด้านบนโม รวมถึงระเบียบการประดับฉัตรีไว้ที่ด้านบนหอคอย อย่างไรก็ตาม อาร์ควงโค้งหลายวงต่อเนื่องกันที่ปรากฏในส่วนกลางของมัสยิด กลับแสดงให้เห็นอิทธิพลแบบสเปน
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
ศาสนา
อิสลาม 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี