ฟิลิปปินส์ / สถาปัตยกรรม

 โบสถ์บินอนโด

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
โบสถ์บินอนโด
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
โบสถ์บินอนโด
ประเทศ
ฟิลิปปินส์
รัฐ/แขวง
มะนิลา
จังหวัด/เมือง
มะนิลา
ที่ตั้ง
Binondo
พิกัดภูมิศาสตร์
14.5988656, 120.9837783
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
โบสถ์บินอนโด ตั้งอยู่ในย่านคนจีนทางตอนเหนือของแม่น้ำ Pasig โบสถ์แห่งนี้ได้รับความเสียหายมากในสงคราม ทำให้แผงด้านหน้า ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยเลียนแบบของเดิม
ลักษณะทางศิลปกรรม
โบสถ์แห่งนี้มีแผงด้านหน้า ตามแบบคลาสิก คือมีหน้าบันสามเหลี่ยม รองรับด้วยเสาไอโอนิกและโครินเธียน น่าสังเกตว่าโบสถ์ส่วนมากในเมืองมะนิลามักมีแผงด้านหน้าแบบคลาสิกเกือบทุกแห่ง หอระฆังของโบสถ์บินอนโด สร้างขึ้นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 และไม่ได้ถูกทำลายจากสงคราม มีลักษณะเป็นหอระฆังแปดเหลี่ยมที่ซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นลดหลั่น โดยแต่ละชั้นประดับด้วยเสาติดผนังและซุ้ม ด้านบนสุดปรากฏโดมและ Lantern รูปแบบของหอระฆังนี้ทำให้นึกถึงเจดีย์ (ถะ) ในศิลปะจีน
สกุลช่าง
มะนิลา
สมัย/วัฒนธรรม
อิทธิพลสเปนตอนต้น 
อายุ
คริสต์ศตวรรษที่ 16-20
ศาสนา
คริสต์ 
ลัทธิ/นิกาย
โรมันคาธอลิค 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันอุทิศให้กับนักบุญชาวฟิลิปปินส์เอง คือ เซนต์ลอเรนโซ รุซ (San Lorenzo Ruiz) 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี