ฟิลิปปินส์ / สถาปัตยกรรม

 โบสถ์ไคอาโป

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
โบสถ์ไคอาโป
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
โบสถ์ไคอาโป
ประเทศ
ฟิลิปปินส์
รัฐ/แขวง
มะนิลา
จังหวัด/เมือง
มะนิลา
ที่ตั้ง
Quiapo
พิกัดภูมิศาสตร์
14.5988656, 120.9837783
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
โบสถ์ไคอาโป ที่ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำ Pasig นอกเมืองอินทรามูรอส โดยได้รับการสถาปนาให้เป็นบาซิลิกา (Basilica) โดยพระสันตะปาปา ดังที่ปรากฏเครื่องหมายของพระสันตะปาปา (มกุฏสามชั้นและกุญแจ) อยู่บนหน้าบัน ปัจจุบันได้รับการซ่อมแซมใหม่ภายหลังสงคราม
ลักษณะทางศิลปกรรม
โบสถ์แห่งนี้มีแผงด้านหน้า ตามแบบคลาสิก คือมีหน้าบันสามเหลี่ยม รองรับด้วยเสาโครินเธียน ด้านข้างขนาบด้วยหอคอยแปดเหลี่ยมซึ่งมีองค์ประกอบส่วนมากเป็นแบบคลาสิก อย่างไรก็ดี องค์ประกอบเล็กน้อยยังคงแสดงความเป็นบารอคบ้างเช่น การประดับถ้วยรางวัล กรอบหน้าต่างที่หยักโค้ง การใช้ volute ในการค้ำยันหอคอย เป็นต้น
สกุลช่าง
มะนิลา
สมัย/วัฒนธรรม
อิทธิพลสเปนตอนต้น 
อายุ
คริสต์ศตวรรษที่ 17-20
ศาสนา
คริสต์ 
ลัทธิ/นิกาย
โรมันคาธอลิค 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
โบสถ์ไคอาโป เป็นสถานที่ประดิษฐานพระเยซูองค์ดำหรือ Black Nazarene ซึ่งถือเป็นประมากรรมในศาสนาคริสต์ที่สำคัญและได้รับการนับถือมากที่สุดองค์หนึ่งในฟิลิปปินส์ 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
พฤษภาคม 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี