พม่า / จิตรกรรม

 อดีตพุทธและพุทธประวัติตอนมหาภิเนษกรมณ์

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
อดีตพุทธและพุทธประวัติตอนมหาภิเนษกรมณ์
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
อุบาลีเถียน Ubali Thien
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
พุกาม
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
21.179444, 94.876111
ประเภทงานศิลปะ
จิตรกรรม
ประวัติการสร้าง
“เถียน” หรือ “สิม” คืออุโบสถหรืออาคารสำหรับบวชพระ มักมีขนาดเล็กสำหรับพระภิกษุผู้ประกอบพิธีกรรมซึงจำนวนไม่ มากนัก เป็นอาคารก่ออิฐ
ลักษณะทางศิลปกรรม
จิตรกรรมในสมัยคองบองตอนต้นมีลักษณะคล้ายศิลปะสมัยนยองยาน มีลักษณะเด่นคือใช้สีโทนร้อนแต่มีสีเขียวที่แทรกเข้าไปในภาพ ไม่มีทัศนียวิทยา ภาพวาดมีการตัดเส้นอย่างง่ายๆ รูปทรงง่ายๆเหมือนการวาดการ์ตูนในปัจจุบัน แต่ละภาพมักคั่นไปด้วยเส้นสินเทาที่เป็นวงโค้งต่อเนื่องกัน ภาพรังเกียจพื้นที่ว่างเปล่าทำให้ต้องถมลายพันธุ์พฤกษาเข้าไปในพื้นที่ว่าง บางครั้งมักวาดภาพะเป็นแถบยาวๆคล้ายภาพบนใบลานอย่างไรก็ตาม การปรากฏอิทธิพลมงกุฎสูงแบบไทย ทำให้ทราบด่าจิตรกรรมที่นี่น่าจะเขียนขึ้นหลังจากการตีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแล้ว
สมัย/วัฒนธรรม
คองบอง 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 22-23
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
อดีตพุทธ ถือเป็นความเชื่อโดยปกติทีปรากฏทั้งพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน โดยเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงมีมาแล้วนับไม่ถ้วนและแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนามีมาแล้วก่อนกาลเวลา พระพุทธเจ้าในอดีตแต่ละพระองค์ย่อมมีพุทธประวัติเป็นของตนเอง เช่นตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์เป็นต้น โดยมีรายละเอียดของแต่ละพระองค์ต่างกันเล็กน้อย 
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
ภาพที่เห็นเป็นภาพการเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ของพระอดีตพุทธเจ้าองค์หนึ่ง แสดงเป็นพระองค์ทรงช้าง ด้านหน้ามีจตุโลกบาลแห่แหนและจุดคบไฟเพ่อส่องสว่างในเวลากลางคน ด้านหน้ามีพญามารมาห้าม 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กรกฎาคม 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี