ฟิลิปปินส์ / สถาปัตยกรรม

 อาสนวิหารแห่งมะนิลา

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
อาสนวิหารแห่งมะนิลา
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
อาสนวิหารแห่งมนิลา
ประเทศ
ฟิลิปปินส์
รัฐ/แขวง
มะนิลา
จังหวัด/เมือง
มะนิลา
ที่ตั้ง
อินทรามูรอส
พิกัดภูมิศาสตร์
14.5914507, 120.973712
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
อาสนวิหารแห่งมะนิลา สร้างขึ้นมาแล้วตั้งแต่ ค.ศ.1571 เนื่องด้วยภัยแผ่นดินไหว พายุและสงครามทำให้โบสถ์แห่งนี้ถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้ง ครั้งหลังสุดสร้างขึ้นใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ลักษณะทางศิลปกรรม
รูปแบบปัจจุบันของอาสนวิหารแห่งมะนิลา มีแผนผังเป็นรูปกากบาทแบบละติน (Latin Cross) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในศิลปะตะวันตกโดยทั่วไป โดยด้านข้างปรากฏปีก (transept) ส่วนด้านหลังปรากฏผนังวงโค้ง (apse) สำหรับหอคอยซึ่งปัจจุบันตั้งติดกับตัวโบสถ์นั้น จากภาพถ่ายเก่าพบว่า ดั้งเดิมแล้ว หอคอยตั้งอยู่แยกจากตัวโบสถ์ โดมของอาสนวิหารแห่งเมืองมะนิลา เป็นโดมแบบคลาสิกโดยทั่วไป กล่าวคือ มีคอโดม (Drum) เป็นรูปแปดเหลี่ยม มีหน้าต่างคู่สลับกับเสาติดผนัง ส่วนตัวโดมเป็นโดมที่มุงหลังคาด้วยทองแดงและมี Lantern อยู่ด้านบน ซึ่งปรากฏเสมอสำหรับโดมทั้งในศิลปะเรอเนสซองส์และนีโอคลาสิก
สกุลช่าง
มะนิลา
สมัย/วัฒนธรรม
อิทธิพลสเปนตอนต้น 
อายุ
คริสต์ศตวรรษที่ 17-20
ศาสนา
คริสต์ 
ลัทธิ/นิกาย
โรมันคาธอลิค 
คำสำคัญ
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี