พม่า / จิตรกรรม

 เทวดาและพระสาวกเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนปรินิพพาน

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เทวดาและพระสาวกเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนปรินิพพาน
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
ถ้ำโพวินต่อง
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
สะกาย
จังหวัด/เมือง
โมนยวา
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
22.045833, 94.985
ประเภทงานศิลปะ
จิตรกรรม
ประวัติการสร้าง
ถ้ำโพวินต่อง เป็นถ้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยการขุดเข้าไปในภูเขา มีจำนวนหลายร้อยถ้ำ แต่ละถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและเขียนจิตรกรรมอยู่เต็ม ถ้ำเหล่านี้คงเคยเป็นที่ทำสมาธิของพระภิกษุมาก่อน
ลักษณะทางศิลปกรรม
จิตรกรรมในสมัยนยองยาน มีลักษณะเด่นคือ ใช้สีโทนร้อนแต่มีสีเขียวที่แทรกเข้าไปในภาพ ไม่มีทัศนียวิทยา ภาพวาดมีการตัดเส้นอย่างง่ายๆ รูปทรงง่ายๆเหมือนการวาดการ์ตูนในปัจจุบัน แต่ละภาพมักคั่นไปด้วยเส้นสินเทาที่เป็นวงโค้งต่อเนื่องกัน ภาพรังเกียจพื้นที่ว่างเปล่าทำให้ต้องถมลายพันธุ์พฤกษาเข้าไปในพื้นที่ว่าง บางครั้งมักวาดภาพะเป็นแถบยาวๆคล้ายภาพบนใบลาน
สมัย/วัฒนธรรม
นยองยาน 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 22-23
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ได้มีเหล่าพระสาวกและเทวดาจำนวนมากมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่ป่าสาลวโนทยาน ตามที่เล่าในมหาปรินิพพานสูตรในพระสุตตันตปิฎก พระสาวกบางพวกได้แสดงความเสียใจร้องไห้ แต่พระสาวกที่ได้บรรลุมรรคผลแล้วกลับสงบนิ่งอันเป็นผลจากความเข้าใจในสัจธรรม 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กรกฎาคม 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี