พม่า / จิตรกรรม

 ลิงถวายบาตรน้ำผึ้ง จิตรกรรมในเจดีย์ปยาตองสู

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ลิงถวายบาตรน้ำผึ้ง จิตรกรรมในเจดีย์ปยาตองสู
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์ปยาตองสู
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
พุกาม
ที่ตั้ง
มินนันถุ
พิกัดภูมิศาสตร์
21.161944, 94.903333
ประเภทงานศิลปะ
จิตรกรรม
ประวัติการสร้าง
แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเกสารใดๆ แต่จากรูปแบบสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมทำให้ทราบว่าเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นในสมัยพุกามตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ 18 อนึ่ง โบราณสถานในหมู่บ้านมินนันถุเกือบทั้งหมดสร้างข้นในระยะเวลานี้เช่นเดียวกัน
ลักษณะทางศิลปกรรม
จิตรกรรมแสดงการใช้โทนสีร้อนแบบปาละ คือ เน้นสีแดง เหลือง ดำ ขาว ส่วนรูปแบบของพระพุทธรูปล้วนแต่เกี่ยวข้องกับจิตรกรรมในใบลานของศิลปะปาละซึ่งคงถูกนำมาที่พุกามและกลายเป็นต้นแบบสำหรับจิตรกรพุกามด้วย อย่างไรก็ตาม การถมลวดลายลงไปในพื้นที่ว่างเปล่านั้นเป็นลักษณะที่นิยมในศิลปะพุกามตอนปลาย
สมัย/วัฒนธรรม
พุกาม 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 16-18
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
มหายาน 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
ปาฏิหาริย์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในพุทธประวัติก็คือ ลิงถวายบาตรน้ำผึ้งซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองเวสาลีตามความคิดแบบมหายาน โดยลิงได้นำน้ำผึ้งที่เก็บมาจากต้นไม้มาใส่ในบาตรแล้วถวายพระพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับแล้ว ลิงจึงกระโดโลดเต้นจนตกบ่อน้ำตายและได้กลายเป็นเทวดาอันเป็นภพภูมิที่สูงขึ้น 
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
พระพุทธองค์มีขนาดใหญ่ที่สุดอันเป็นการเน้นย้ำความสำคัญตามแบบปาละ ด้านหน้ามีลิงกำลังถวายบาตร ส่งด้านหลังมีลิงกำลังเก็บน้ำผึ้งจกต้นไม้ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นลิงตัวเดียวกันแต่ช่างได้ออกแบบให้ลิงปรากฏหลายครั้งแสดงความต่อเนื่อง ในภาพเดียวกันยังปรากฏลิงตกบ่อน้ำตายและลิงไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ด้านบนสุดของภาพ 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กรกฎาคม 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี