พม่า / จิตรกรรม

 เขาพระสุเมรุ จิตรกรรมในเจดีย์โลกาเทียกพัน

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เขาพระสุเมรุ จิตรกรรมในเจดีย์โลกาเทียกพัน
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์โลกาเทียกพัน
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
พุกาม
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
21.165, 94.865278
ประเภทงานศิลปะ
จิตรกรรม
ประวัติการสร้าง
เจดีย์โลกาเทียกพัน เป็นเจดีย์ขนาดเล็กไม่ไกลจากเจดีย์ชเวซานดอมากนัก ไม่มีประวัติว่าผู้ใดสร้างหรือสร้างขึ้นเมื่อใด แต่จากรูปแบบสถาปัตยกรรมแล้ว คอนข้างแน่ชัดว่าเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นในสมัยพุกามตอนกลาง ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17
ลักษณะทางศิลปกรรม
ภาพเล่าเรื่องดังกล่าวแสดงรูปแบบตามแบบปาละอย่างมาก เช่น การใช้สีโทนร้อนเป็นหลัก ฯลฯ
สมัย/วัฒนธรรม
พุกาม 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 17
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
จิตรกรรมในเจดีย์โลกาเทียกพัน เป็นตัวอย่างการวาดภาพเขาพระสุเมรุแห่งแรกๆในศิลปะเอเชียอาคเนย์ที่มีการ “ตัดขวาง” เขาพระสุเมรุพร้อมด้วยเขาสัตตบริภัณฑ์ ประหนึ่งว่ามองจากด้านข้าง ทำให้เกิดเป็นเขาลดหลั่นกัน 15 แท่ง ลักษณะเช่นนี้ต่อมาจะพบจำนวนมากในศิลปะไทย 
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
จากภาพที่เห็น เป็นพุทธประวัติตอนการประทับ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเสด็จโปรดพุทธมารดา และเนื่องจากสวรรค์ชั้นนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ ช่างเขียนจึงได้นำเอาเขาศูนย์กลางจักรวาลลูกนี้มาประกอบฉากด้วย โดยด้านหนึ่งปรากฏพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จขึ้น (ทางขวามือ ไม่เห็นในภาพ) ด้านบนเขาปรากฏพระพุทธเจ้าประทับบนเขา และอีกด้านหนึ่งฏเป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ โดยเสด็จลงจากบันไดพร้อมด้วยเหล่าเทวดา 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กรกฎาคม 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี