ฟิลิปปินส์ / สถาปัตยกรรม

 โบสถ์ซานออกุสติน

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
โบสถ์ซานออกุสติน
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
โบสถ์ซานออกุสติน
ประเทศ
ฟิลิปปินส์
รัฐ/แขวง
มะนิลา
จังหวัด/เมือง
มะนิลา
ที่ตั้ง
อินทามูรอส
พิกัดภูมิศาสตร์
14.5887802, 120.9749356
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
โบสถ์ซานออกุสติน เป็นโบสถ์เพียงแห่งเดียวที่รอดพ้นจากการทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง มีประวัติว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ Legazpi สถาปนาอินทรามูรอส เดิมโบสถ์สร้างด้วยไม้แต่ถูกไฟใหม้เมื่อเทียนที่จุดบูชาหลุมศพนั้นเกิดอุบัติเหตุ โบสถ์ปัจจุบันสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1599-1606 และยังคงปรากฏจนถึงปัจจุบัน
ลักษณะทางศิลปกรรม
Façade ของโบสถ์ซานออกุสติน มีองค์ประกอบแบบคลาสิก (Classic) กล่าวคือประกอบด้วย หน้าบันสามเหลี่ยม (Pediment) ที่รองรับด้วยเสาโครินเธียน(ชั้นบน)และไอโอนิก (ชั้นล่าง) อย่างไรก็ตาม ที่หน้าบันสามเหลี่ยมกลับปรากฏหน้าต่างดอกกุหลาบ (Rose window) ซึ่งเป็นองค์ประกอบแบบโกธิค ที่ด้านข้างปรากฏหอระฆังซึ่งเดิมมี 2 หอแต่ปัจจุบันเหลือเพียงหอเดียวเนื่องจากภัยแผ่นดินไหวในศตวรรษที่ 19
สมัย/วัฒนธรรม
อิทธิพลสเปนตอนต้น 
อายุ
คริสต์ศตวรรษที่ 17
ศาสนา
คริสต์ 
ลัทธิ/นิกาย
โรมันคาธอลิค 
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
ภายมีแท่นบูชาซึ่งอุทิศให้กับเซนต์เจมส์ถือดาบ อันเป็นนักบุญประจำประเทศสเปน 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี